Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Saneringswerkzaamheden

Een gezonde en schone bodem is van groot belang voor een duurzame toekomst.
Jelle Bijlsma BV kan zowel een landbodemsanering uitvoeren als een waterbodemsanering.

We saneren onder meer stadsgrachten, zeedijken en bedrijventerreinen.

Bij de conventionele methode (ex-situ) wordt de verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Aanvullen gebeurt dan met aangevoerd materiaal.

Daarnaast heeft Jelle Bijlsma BV heeft al vele watergangen uitgebaggerd. Onze vakmensen beschikken over materieel met een driedimensionaal GPS-systeem en zijn hierdoor zeer bekwaam in de uitvoering van deze werken, waar nauwkeurigheid in afgraving van groot belang is.

De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw).

Door onze jarenlange ervaring bent u verzekerd van een kundige partner in bodemsanering.

Om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren zijn wij in het bezit van de volgende certificaten:
BRL SIKB 7000 Procescertificaat EC-SIK-70191 voor het toepassingsgebied:
- SIKB protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
- SIKB protocol 7003: Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem