Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Baggerwerk Leeuwarden/Stiens

In opdracht van Gemeente Leeuwarden baggeren wij op meerdere locaties in Leeuwarden en Stiens de watergangen. Ook worden diverse watergangen eerst gemaaid met de maaiboot, de duikers gereinigd, grondwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld damwand en beschoeiing uitgevoerd. 

De werkzaamheden worden vanwege de geringe afmeten van de te baggeren watergangen voornamelijk uitgevoerd met behulp van een baggerschuifboot. Deze verzameld de bagger en 'schuift' dit vervolgens naar de mobiele kraan. Vanaf een door ons ingerichte opstelplaats wordt het slib overgeladen met deze kraan in vloeistofdichte vrachtwagens die het afvoeren naar een erkende verwerker. 

Eén van de onderdelen van dit project is het opschonen van een vaarweg in Zuiderburen, Leeuwarden. Hier zetten wij een kraanschip in welke de bagger (621 m3) verwijderd en ook zelf naar de verwerkingslocatie vaart en stort.

Ook worden de aanwezige duikers gereinigd met de nieuw aangeschafte baggerpomp / spuitmond. Deze werkzaamheden kunnen nu dus ook in eigen beheer worden uitgevoerd.