Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Dijkversterking Eemskanaal

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest versterken wij de dijk langs het Eemskanaal.