Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Baggerwerk Heerenveen

April 2017 zijn we gestart met ons project: Baggerwerk Heerenveen in opdracht van Provincie Fryslân.

We baggeren de Engelenfeart (vanaf de Jousterbrug tot aan de Tsjonger), de Hearresleat, Mûntsjerak en de Feanskieding. Totaal gaat het om ca. 50.000 m3 bagger. Dit voeren we zoveel mogelijk af over het water. Een deel van de baggerspecie wordt vervoerd naar Provinciale "onder water depots" en een deel wordt hergebruikt als grond op aangrenzende percelen. Het baggerwerk voeren we uit met een grote en een kleine set. Zoals op de foto's te zien is.

In de zomermaanden baggeren we niet om de overlast voor de recreatievaart te beperken.

Het doel van het werk is het bevaarbaar maken van de vaarwegen rondom Heerenveen. Na het baggerwerk varen schepen met een diepgang van 1,70m weer ongestoord door de Engelenfeart en het Mûntsjerak.  Schepen met een diepgang van 1,30m kunnen dan weer door de Hearresleat en de Fienskieding (van de A7 tot de Engelenfeart).