Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Buurtschap de Klamp

In het plangebied De Zuidlanden, ten zuiden van de stad Leeuwarden, tussen de Wergeasterdyk en de Wirdumervaart, realiseren wij het grondwerk ten behoeve van het bouwrijp maken van buurtschap de Klamp fase 2.

Het werk omvat het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en het aanleggen van drainage.