Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten die Jelle Bijlsma BV in uitvoering heeft of reeds uitgevoerd heeft.

Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten die Jelle Bijlsma BV in uitvoering heeft of reeds uitgevoerd heeft.

4 17 12 - Dijkversterking Eemskanaal
Dijkversterking Eemskanaal
lees meer
4 17 01 - Baggerwerk Heerenveen
Baggerwerk Heerenveen
lees meer
3 17 01 - Vijfhuizen
Waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen
lees meer
3 16 10 - Realiseren watergebiedsplan Ferwerderadiel
Realiseren watergebiedsplan Ferwerderadiel
lees meer
2 17 11 - Onderhoud watergangen gemeente Smallingerland
Onderhoud watergangen gemeente Smallingerland
lees meer
1 17 10 - Herinrichting Kletsterlaan
Herinrichting en aanleg riool Kletsterlaan te Drachten
lees meer
4 17 20 - Onderleiders
Onderleiders Lege Wâlden
lees meer
Maaiwerkzaamheden Waldwei
Maaiwerkzaamheden Waldwei
lees meer
3 18 05 - Eliminatie watercrassula Terschelling
Eliminatie watercrassula Terschelling
lees meer