Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Missie en visie

Missie

De directie van Jelle Bijlsma BV, Van Assen BV en TNF streeft naar kwaliteit-, veiligheid- en milieu bewustwording in alle geledingen van het bedrijf. Jelle Bijlsma levert hoogwaardige en duurzame prestaties met betrekking tot onze activiteiten binnen de sectoren Groen onderhoud, Grondwerk, Kleinschalige infra en Baggerprojecten. Wij creëren daarbij meerwaarde voor opdrachtgevers, aandeelhouders, partners en medewerkers van Jelle Bijlsma.

      

Visie

Ons doel is om de klant te ontzorgen en de beeldbepalende aannemer van Noord Nederland te zijn in de sectoren waarin wij opereren. Daarbij nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en privacy van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu. Ons managementsysteem en het KAM- zorgsysteem dienen daarom bij de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk te worden nageleefd, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving als uitgangspunt dient. Het systeem is opgezet conform de eisen zoals beschreven in de norm NEN-EN-ISO 9001, de Veiligheid Checklist Aannemers VCA**, de BRL 7000 met bijbehorende protocollen en de CROW publicatie 132. De directie wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het handboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens Jelle Bijlsma werkzaamheden uitvoeren, dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening. Jelle Bijlsma is technisch, organisatorisch en financieel in control, realiseert zijn activiteiten met eigen materieel en met mensen zoveel mogelijk in dienst van Jelle Bijlsma.