Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Over Jelle Bijlsma

Sinds 1961 zijn wij actief binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een belangrijke regionale speler binnen onze sector. Wij opereren vanuit twee lokaties in Friesland (Giekerk en Kootstertille) met ongeveer honderd medewerkers in geheel Noord-Nederland, waarbij wij op de navolgende deelmarkten actief zijn: Infra, Groenonderhoud, Grondverzet, Baggerwerk, Waterbouw, Recycling, Sloopwerken en Transport.

Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kernwaarden van ons bedrijf. Dankzij onze platte organisatiestructuur is de directie nauw betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden en staat een klantvriendelijke en oplossingsgerichte werkhouding voorop bij het uitvoeren van uw opdrachten. Deze bedrijfsfilosofie hebben wij samen met onze kernwaarden geborgd in diverse kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Zo beschikken wij onder meer over het gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem ISO 9001, het veiligheidsbeheerssysteem VCA**, het BTR-certificaat voor werken in de risicogebieden van de railinfrastructuur, het BRL-certificaat voor waterbodemsaneringen en de CO2-prestatieladder niveau 5 voor het verminderen van CO2-uitstoot.

Door de aard van onze werkzaamheden leggen onze activiteiten een groot milieubeslag op de CO2 uitstoot. Onze projecten kunnen vaak alleen worden gerealiseerd met zware machines die veel brandstof verbruiken. Inmiddels zijn er echter steeds meer mogelijkheden om ook binnen de GWW-sector maatregelen te treffen om op een steeds duurzamere manier projecten te realiseren. De mate waarin bedrijven zich inspannen om CO2 te reduceren wordt objectief gewaardeerd met een ambitieniveau op de CO2 prestatieladder. Sinds januari 2015 heeft ons bedrijf ambitieniveau 5 bereikt en staat daarmee op de hoogste trede van deze CO2 prestatieladder. Waterschappen, provincies en steeds meer gemeenten waarderen deze CO2-reductie inspanningen bij aanbestedingen met fictieve kortingen bij inschrijvingen.

We maken bij Jelle Bijlsma echt werk van CO2 reductie. Er ligt niet alleen een actieplan met mooie woorden maar deze plannen zijn in het afgelopen jaar ook met diverse investeringen geconcretiseerd.  Zo hebben wij drie nieuwe vrachtwagens aangeschaft met de Euro6 normering en twee nieuwe rupskranen met een TierIV motor, waarbij alle motoren aan de hoogste en meest moderne emissie-eisen voldoen.

In het bedrijf hebben wij verder recentelijk alle verlichting vervangen door LED, inclusief de buitenverlichting. Er is bij ons kantoor een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst en we rijden in vijf elektrische auto’s. Bovendien worden alle kachels elektrisch gestookt. De elektriciteit die wij hiervoor gebruiken wordt opgewekt door 280 zonnepanelen die wij dit jaar op onze loodsen hebben geplaatst.

Landelijk loopt Jelle Bijlsma BV voorop als het gaat om monitoring van CO2 uitstoot binnen de GWW-sector.  Door medewerkers en machines te voorzien van de zogenaamde GRIP-app, worden medewerkers bewust gemaakt van hun rijgedrag en tankgedrag. De app reikt de medewerkers bovendien handvaten aan om brandstofreductie te realiseren en daarmee de CO2 uitstoot te reduceren. Het unieke aan deze app is dat het niet alleen een monitoringfunctie biedt maar de complete bedrijfsvoering professionaliseert door een totaaloplossing te bieden op het gebied van planning, urenregistratie, brandstofregistratie en track and trace, waarbij bovendien alles via een smartphone wordt gekoppeld aan het ERP-systeem van Jelle Bijlsma BV. Meer informatie over deze unieke app vindt u op www.grip52.com

Indien u naar aanleiding van onze website vragen heeft of nadere informatie wenst over bepaalde onderwerpen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om de verschillende mogelijkheden voor uitvoering van de werkzaamheden met u door te nemen.