Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Maaiboten

Van oudsher zijn wij gespecialiseerd in maai-, hekkel- en baggerwerkzaamheden. Wij hebben dan ook diverse machines in ons machinepark om dit werk eigenhandig uit te kunnen voeren. De maaiboot is onmisbaar in het groenonderhoud. Hiermee schonen wij watergangen en vijvers met begroeiing op. We kunnen met deze boten vanaf het water werken.