Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Downloads CO2 Prestatieladder

2018
Carbon footprint eerste half jaar 2018

2017
- Carbon footprint heel 2017
Carbon footprint eerste half jaar 2017
Communicatieplan 2017
- Emissie inventaris rapport 2016
- Energie management actieplan 08-02-2017
- Energiebeleidsverklaring nov-2017
- Inventarisatie Stakeholders
- Nieuwsbrief eerste half jaar 2017
- Nieuwsbrief heel 2016
- Project 11710 Rioolrenovatie herinrichting Kletserlaan
- Project 21706 Onderhoud watergangen HHNK (1e helft 2017)
Project 21706 Onderhoud watergangen HHNK heel 2017
Project 21711 Onderhoud watergangen Smallingerland (1e helft 2017) 
Project 31701 Vijfhuizen
- Sector- en keteninitiatieven (1 D 1 3 D 1 3 D 2)
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2017 
Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2017

2016
4 A 1_1 Ketenanalyse diesel (A.M.)
- Carbon footprint eerste half jaar 2016
- Carbon footprint heel 2016
- Emissie inventaris rapport 2016 (A.M.)
- Energiebeleidsverklaring JBBV jan 2017
- Nieuwsbrief eerste half jaar 2016
- Project 11609 Rioolrenovatie herinrichting Schwartzenberglaan
- Project 21604 Onderhoud watergangen HHNK
- Project 21617 Onderhoud watergangen Smallingerland
- Voortgangsrapportage-Jelle-Bijlsma-BV-heel-2016
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2016

2015
- 4 A 1_1 Scope 3 analyse Jelle Bijlsma 2015
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2015
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2015
- Sector- en keteninitiatieven (1 D 1 3 D 1 3 D 2)
- Energie management actieplan 17-08-2015
- Jelle Bijlsma BV Nieuwsbr 3
- Emissie inventaris 2015
- Communicatieplan JBBV 2016
- Carbon footprint 2015

2014
- Carbon footprint 2014
- Communicatieplan JBBV 2014
Emissie-inventaris-JBBV 31-03-2014
- Energie management actieplan JBBV 01-12-2014
- Energiebeleidsverklaring JBBV december 2014
- Inventarisatie Stakeholders Jelle Bijlsma
- Jelle Bijlsma BV Nieuwsbr 2 01-12-2014
- Project-Smallingerland-CO2-niveau-5
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 1e halfjaar 2014
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2014