Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Downloads CO2 Prestatieladder

2018
Carbon footprint heel 2018
Carbon footprint eerste half jaar 2018
Emissie inventaris rapport 2017
Energie management actieplan 29-11-2018
Energiebeleidsverklaring jan-2019
Nieuwsbrief eerste half jaar 2018
Project 11710 Rioolrenovatie herinrichting Kletserlaan (1e helft 2018)
Project 21706 en 21806 Onderhoud watergangen HHNK (1e helft 2018)
Project 21711 Onderhoud watergangen Smallingerland (1e helft 2018) 
- Project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen (1e helft 2018)
Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2018 

2017
- Carbon footprint heel 2017
Carbon footprint eerste half jaar 2017
Communicatieplan 2017
- Emissie inventaris rapport 2016
- Energie management actieplan 08-02-2017
- Energiebeleidsverklaring nov-2017
- Inventarisatie Stakeholders
- Nieuwsbrief eerste half jaar 2017
- Nieuwsbrief heel 2017
- Project 11710 Rioolrenovatie herinrichting Kletserlaan
- Project 21706 Onderhoud watergangen HHNK (1e helft 2017)
Project 21706 Onderhoud watergangen HHNK heel 2017
Project 21711 Onderhoud watergangen Smallingerland (1e helft 2017) 
Project 31701 Vijfhuizen
- Sector- en keteninitiatieven (1 D 1 3 D 1 3 D 2)
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2017 
Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2017

2016
4 A 1_1 Ketenanalyse diesel (A.M.)
- Carbon footprint eerste half jaar 2016
- Carbon footprint heel 2016
- Emissie inventaris rapport 2016 (A.M.)
- Energiebeleidsverklaring JBBV jan 2017
- Nieuwsbrief eerste half jaar 2016
Nieuwsbrief heel 2016
- Project 11609 Rioolrenovatie herinrichting Schwartzenberglaan
- Project 21604 Onderhoud watergangen HHNK
- Project 21617 Onderhoud watergangen Smallingerland
- Voortgangsrapportage-Jelle-Bijlsma-BV-heel-2016
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2016

2015
- 4 A 1_1 Scope 3 analyse Jelle Bijlsma 2015
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2015
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2015
- Sector- en keteninitiatieven (1 D 1 3 D 1 3 D 2)
- Energie management actieplan 17-08-2015
- Jelle Bijlsma BV Nieuwsbr 3
- Emissie inventaris 2015
- Communicatieplan JBBV 2016
- Carbon footprint 2015

2014
- Carbon footprint 2014
- Communicatieplan JBBV 2014
Emissie-inventaris-JBBV 31-03-2014
- Energie management actieplan JBBV 01-12-2014
- Energiebeleidsverklaring JBBV december 2014
- Inventarisatie Stakeholders Jelle Bijlsma
- Jelle Bijlsma BV Nieuwsbr 2 01-12-2014
- Project-Smallingerland-CO2-niveau-5
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 1e halfjaar 2014
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2014