Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

CO2 Prestatieladder

Sinds maart 2015 zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Hiermee tonen wij formeel aan dat wij in Nederland op het hoogst haalbare niveau acteren op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is het niet alleen van belang dat wij onze carbon-footprint monitoren en reduceren, maar ook onze leveranciers en onderaannemers beoordelen en bijsturen op het gebied van duurzaamheid. Hieronder een korte uitleg over de CO2-prestatieladder en hoe wij dit vormgeven binnen onze organisatie. Hiernaast op deze pagina zijn de bijbehorende documenten te downloaden.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2- emissie. De ladder helpt bedrijven energie te besparen, materialen en duurzame energie te gebruiken. De ladder probeert bedrijven te stimuleren om winst de maatregelen door te voeren binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.
Het doel van de ladder is het stimuleren van bedrijven om de eigen CO2-emissie - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (informatie afkomstig van https://www.skao.nl).

Tot op heden genomen maatregelen door Jelle Bijlsma B.V.:

Groene stroom
Om een begin te maken met het verminderen van de CO2-uitstoot is Jelle Bijlsma B.V. begin 2014 overgestapt naar een energieleverancier van groene stroom, namelijk de boerderijstroom van Bierma-Hoogterp. De stroom wordt voor 100% opgewekt door middel van wind en is voorzien van het Certiq-certificaat. Dit is een algemeen erkend certificaat dat wordt afgegeven op duurzaam opgewekte stroom. In april 2018 zal ook de locatie in Kootstertille overstappen op groene stroom. Klik op het logo hieronder voor meer informatie over waddenstroom (van Greenchoice).

Milieuvriendelijke emissie-arme machines
De machines die door Jelle Bijlsma B.V. zijn (en worden) aangeschaft zijn zo milieuvriendelijke mogelijk en emissiearm.

Zonnepanelen, LED-verlichting, elektrische auto’s, nieuwbouw
Halverwege het jaar 2015 heeft Jelle Bijlsma BV 280 zonnepanelen laten plaatsen op de loods en op het kantoor. Door deze investering zijn we volledig zelfvoorzienend geworden wat betreft ons energieverbruik. Ook hebben we de verlichting vervangen voor de zeer zuinige LED-verlichting. Daarnaast zijn vijf volledig elektrische auto’s aangeschaft. Ook de kachels in de loods en het kantoor zijn vervangen voor volledig elektrische kachels. In 2017 hebben we het kantoor energieneutraal uitgebouwd; er is onder meer LED verlichting, vloerverwarming (en koeling), LED-verlichting en een groen dak. Op de locatie in Kootstertille zijn inmiddels ook zonnepanelen en een elektrische kachel geplaatst. Daarmee waren de afgelopen jaren heel ‘groen’ voor ons! We hopen dit in het komende jaar door te kunnen zetten. Zo zouden we graag nog een pelletkachel aanschaffen voor in de werkplaats en ook een elektrische heftruck.

Trynergie
Trynergie heeft afgelopen jaar de SDE+ subsidie binnen gehaald en is voornemens om op het dak van Jelle Bijlsma BV zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen bestemd voor het opwekken van energie voor de nabije bewoners van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hoeveel zonnepanelen ze precies kwijt kunnen en de kosten hiervan wordt nu berekend door Trynergie.

Deelname aan initiatieven
Wanneer je je wilt certificeren voor de CO2 prestatieladder of gecertificeerd bent, dan is het de bedoeling dat je als bedrijf zowel passief als actief deelneemt aan een (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Aan welke initiatieven neem Jelle Bijlsma BV deel?

Onze eigen Jelle Bijlsma app (GRIP)
Jelle Bijlsma BV is samen met Fifty two degrees north (https://www.fiftytwodegreesnorth.com/) een internet applicatie aan het bouwen waarmee onder meer de hoeveelheid brandstof per bedrijfsmiddel (kraan, rupsdumper, shovel, trekker, vrachtwagen, busje, etc) en per werknemer uitvoering zal worden geregistreerd. Het is de bedoeling dat op ieder moment van de dag per bedrijfsmiddel het verbruik inzichtelijk is. Er wordt gewerkt aan een koppeling met de canbus van het bedrijfsmiddel om een real-time inzicht te geven van het verbruik. Er is nu al per project en per bedrijfsmiddel inzichtelijk hoeveel liters er zijn getankt en wat het gemiddeld verbruik is per bedrijfsmiddel. Door middel van één druk op de knop kun je hiervan een rapport uitdraaien. Naast de brandstofregistratie worden ook de uren van de werknemers worden geregistreerd. Zowel per bedrijfsmiddel als per werknemer als per project kunnen overzichtsrapporten uitgedraaid worden in excel. Bovendien kunnen alle gegevens met één druk op de knop in ons boekhoudsysteem (Metacom) worden geïmporteerd. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met 085-7605085 of mail naar info@grip52.com (https://www.grip52.com/nl).

Eén van de directeuren van Jelle Bijlsma (te weten Jelle Coen Bijlsma) is bestuurslid van Cumela in Friesland. Binnen de Friese tak van Cumela staat de CO2 reductie hoog in het vaandel. Het is dan ook een vast agendapunt en de mogelijkheden op het gebied van CO2 reductie worden steevast besproken. Dat het binnen de gehele brancheorganisatie in de aandacht staat blijkt wel uit het initiatief dat Cumela Nederland is gestart in juli 2014. Cumela Nederland gaat voor haar leden het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ organiseren. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met het certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen zich aanmelden voor dit meerjarige sectorinitiatief. Door deelname aan dit initiatief voldoet het bedrijf aan één van de eisen van de norm: invalshoek D - participatie - van de CO2-prestatieladder niveau 3. Wil je hieraan graag deelnemen? Meer informatie vind je als op de navolgende link klikt:

Veilig vakwerk app
Momenteel wordt door Cumela en Fifty two degrees north de “veilig vakwerk app” gebouwd. Dit is een applicatie voor bedrijven waarmee ze op eenvoudige wijze digitaal toolboxen kunnen verstrekken en ook werkplekinspecties kunnen afnemen. De applicatie kan door allerlei bedrijven worden gebruikt en zal tegen (geringe) betaling te installeren zijn op de mobiele telefoon. Door de applicatie kunnen bijvoorbeeld filmpjes van youtube worden verzonden, waarna aan de medewerkers vragen worden gesteld die ze moeten beantwoorden. Door middel van de vragen kan de werkgever vaststellen of de werknemer de inhoud van de toolbox ook daadwerkelijk heeft begrepen. We zien mooie mogelijkheden als deze applicatie wordt geïnstalleerd voor het verspreiden van een CO2 toolbox! Onze medewerkster Marieke van Eijk is een van de vertegenwoordigers van de cumelabedrijven in de werkgroep voor het bouwen van de veilig vakwerk app. (voor meer informatie https://www.cumela.nl/grondig/veiligheid-verdient-prioriteit).

Nederland CO2 neutraal
Voorts heeft Jelle Bijlsma zich onlangs gericht op een (nieuwe) deelname aan een initiatief dat er op gericht is om de meest materiële CO2-emissie te reduceren binnen scope 1, te weten de brandstof (diesel). De activiteiten van dit nieuwe initiatief dienen er bij voorkeur op gericht te zijn om een ander (verbeterd) product, dienstverlening dan wel een werkproces te ontwikkelen voor Jelle Bijlsma BV. Met andere woorden: het moet echt van meerwaarde zijn voor Jelle Bijlsma BV en iets concreets opleveren. Om dit te bereiken is Jelle Bijlsma BV lid geworden van het initiatief Nederland CO2 Neutraal. De stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. De stichting Nederland CO2 Neutraal gelooft dat op deze manier een betere toekomst kan worden gecreëerd voor nu, maar zeker ook voor later. Wij gaan voor schonere bedrijven en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Jelle Bijlsma zal bovendien ook deelnemen aan de werkgroepen van Nederland CO2 Neutraal, waarin de reductie van CO2-emissie door brandstofverbruik centraal zal staan door deelname. Jelle Bijlsma BV neemt actief deel aan de werkgroepen om ervoor te zorgen dat het brandstofverbruik reduceert en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de branche. Wil je meer weten over dit initiatief of wil je zelf deelnemen? Klik dan op de volgende link:

Het aantal deelnemers aan het initiatief breidt zich nog steeds uit (voor een overzicht van de leden zie https://nlco2neutraal.nl/leden/)

De Nederlandse klimaatcoalitie
Door op het onderstaande logo te klikken komt u op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen terecht. Hier staat Jelle Bijlsma BV ook als participant op vermeld.
           
Jelle Bijlsma BV heeft zich aangemeld bij de Nederlandse klimaatcoalitie. De organisaties, bedrijven en instellingen die daaraan deelnemen hebben de ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen. Jelle Bijlsma BV heeft deze ambitie!